હીંચકા

હીંચકા

જયહિંદ દૈનિકની રવિપૂર્તિમાં ૧૯૯૧ થી ૨૦૦૫ સુધી આપતી દર્પણ કોલમમાં આવતી તમામ કથાઓ શ્રી વાસુદેવભાઇ સોઢા દ્વારા આ પુસ્તકમાં મુકેલ છે. આ લઘુકથા એવી છે કે જેમ હિંચકામાં એક છેડેથી બીજે છેડે જઇએ ત્યાં કથા પુરી થઇ જાય તેમ છતાં હિંચકા ખાવા જેવી મજા આ કથાઓ વાંચતાં આવશે. લેખક કહે છે કે ઝુલે બાળક અને ખુલે આકાશ બાળકો માટે કથા સાહિત્ય એ જ સાચુ શિક્ષણ છે.

96.00


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bharadfo/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/templates/single-product/meta.php on line 26
SKU: 978-93-84903-04-6 Categories: ,

Book Details

No. of Page

128

Book Size

A8 (Reguler) 14.85 cm x 21.0 cm

Printing Detail

Title : 300 GSM (Duplex) Wight Back, Laminated, (4-Color Printing)
Inner : 70 GSM Super Wight Standard Paper(1-Color Printing)
Binding : Perfact Binding

About The Author

વાસુદેવ સોઢા


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bharadfo/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “હીંચકા”

Your email address will not be published. Required fields are marked *