જ્ઞાનઝરણ | Gyanjaran

જ્ઞાનઝરણ

સંસાર સાગરને તરવા માટે ટૂકમાં કહેલો બોધ કોઇ વાર આખા ધર્મશાસ્ત્રનો વિકલ્પ બને છે. સંતો સાથેના સત્સંગનું અહીં અમૃત જીલાયુ છે.

84.00


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bharadfo/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/templates/single-product/meta.php on line 26
SKU: 978-93-83942-32-9 Categories: ,

Book Details

No. of Page

112

Book Size

A8 (Reguler) 14.85 cm x21.0 cm

Printing Detail

Inner : 70 GSM Wight Paper(1-Color Printing)
Title : 300 GSM Wight Paper(4-Color Printing)

About The Author

ગિજુભાઈ ભરાડ


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bharadfo/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “જ્ઞાનઝરણ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *