અંતરિક્ષ વિજ્ઞાન - antariksh vigyan

અંતરિક્ષ વિજ્ઞાન

કેટલાક લેખકોએ અઢળક લખ્યું, અઢળક છપાયું છે તેમાંના યશવંત કડીકર એક લેખક છે. તેઓએ વિજ્ઞાન વિષય પર અનેક લેખો જુદા જુદા સામયિકો, વર્તમાનપત્રોમાં લખેલા છે તેમાંથી ખાસ પસંદગીના લેખોનું શ્રી ગિજુભાઈ ભરાડ દ્વારા સંપાદન કરવામાં આવ્યું છે. આ પુસ્તકમાં અંતરિક્ષ વિષેના લેખોનું સંપાદન કરેલ છે. આજની યુવા પેઢીને વાંચવા ગમે તેવા લેખોનો સંગ્રહ.

66.00

SKU: 978-93-83942-78-7 Categories: ,

Book Details

No. of Page

96

Book Size

A8 (Reguler) 14.50 cm x 21.0 cm

Printing Detail

Title : 300 GSM (Duplex) Wight Back, Laminated, (4-Color Printing)
Inner : 70 GSM Super Wight Standard Paper(1-Color Printing)
Binding : Perfact Binding

About The Author

ગિજુભાઈ ભરાડ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “અંતરિક્ષ વિજ્ઞાન”

Your email address will not be published. Required fields are marked *